01.11.2016

Съобщение

Oбучението на секционните комисии в секциите, определени за машинно гласуване на територията на област Враца, ще се проведе на 03.11.2016 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Враца.

 

Район № 06 – Враца, гр. Враца

 

ОУ „Васил Левски“, ж.к. „Младост“

061000003

061000004

061000005

061000006

061000007

СОУ „В. Кънчов“, ул. „Хан Аспарух“ № 17

 

061000040

061000041

061000042

061000043

061000044

061000045

 

Район № 06 – Враца, гр. Мездра

Детски комплекс (бивша сграда на Младежки дом), ул. „Янко Сакъзов“ № 19

 

062700009

062700010

 

Район № 06 – Враца, гр. Роман

НУ „П. Р. Славейков“

 

063200001

063200002

 

30.10.2016

Съобщение

РИК -Враца на основание Решение № 3563- ПВР/НР от 21.09.2016 год. на ЦИК оповестява информация относно телефони и адреси на общини на територията на област Враца, на които избиратели с увреждания да могат да заявят съдействие за гласуване в подходящи за тях избирателни секции в изборите за президент вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Определя списък с телефони и адреси на общините на територията на област Враца, на които избиратели с увреждания да могат да заявят съдействие за гласуване в подходящи за тях избирателни секции :  

За община Борован:

Определят се следните секции на територията на община Борован като достъпни за гласуване на избиратели  хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за президент вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1;

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.2;

СИК № 060500003- с. Борован, НЧ“Цани Иванов“-музикална зала;

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера;

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта;

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация - Борован и да поискат съдействие на 06.11.2016 г. от 07,00 ч.до 19,30 ч. тел :0896709645-Бойко Костов, 0896709640-Яна Бецинска.

За община Бяла Слатина:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

СИК № 060800002 –НУ“ Цани Гинчев“1

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация - Бяла Слатина,  включително на телефон: 0915/82 209.

За община Враца:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

 За гр. Враца:

СИК 06 10 00 007 в " в ОУ „В.Левски", ж.к"Младост";

СИК № 06 10 00 008 в Стоматологичен център 1, ул „Ген.Леонов" № 95

СИК №06 10 00 010 в ПУИ „П. Берон", ул. „Огоста" № 4

СИК № 061000015 в НУ"Ив.Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СОУ „Христо Ботев", ул."Ген.Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ПМГ"Акад. Ив. Ценов", бул."Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СОУ"Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000031 в СОУ"Отец Паисий", ул."А.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СОУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в „ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 в бивш Текстилен техникум - ПГТР, ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000073 и СИК № 061000080 в СОУ"Никола Войводов", ж.к     ." Дъбника"

За селата в община Враца :

СИК № 061000081 - с.Челопек,салон на читалището;

СИК № 061000082- с.Паволче,УЧИЛИЩЕТО

СИК № 061000083- с.Костелево,клуб

СИК № 061000084- с.Веслец, малък салон на културен дом

СИК № 061000085- с.Горно Пещене, салон до кметството

СИК № 061000086- с.Тишевица, училището

СИК № 061000087- с.Вировско, читалището

СИК № 061000088- с.Мраморен, малък салон на читалището

СИК № 061000089- с.Голямо Пещене, пенсионерски клуб „Здравец“

СИК № 061000090- с.Баница, училището

СИК № 061000091- с.Баница, читалище

СИК № 061000092- с. Мало Пещене, салон

СИК № 061000093- с.Оходен, клуб на пенсионера

СИК № 061000094- с.Згориград, пенсионерски клуб

СИК № 061000095- с.Згориград, младежки клуб

СИК № 061000096- с.Нефела, салона на читалището

СИК № 061000097- с.Бели извор, сграда на училището

СИК № 061000098- с.Власатица, салон на Културен дом

СИК № 061000099- с.Лиляче, училището

СИК № 061000100- с.Лиляче, читалището

СИК № 061000101- с.Чирен, читалището

СИК № 061000102- с.Девене, читалището

СИК № 061000103- с.Три кладенци, читалището

СИК № 061000104- с. Лютаджик, клуб на пенсионера

СИК № 061000105- с.Върбица, клуб на пенсионера.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация за транспорт - Враца на телефон: 092 62 05 66 от 07.00 до 19.00 на 06.11.2016 год. / за град Враца/

За община Козлодуй:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

За гр. Козлодуй - СИК № 3 в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий-ет.1

За с. Хърлец - СИК № 16 - Квартален клуб/Бежанска махала/

За с. Гложене -  СИК № 22 в ДГ"Радост"

За с. Бутан - СИК № 25 –ДГ "I-ви юни“

За с. Крива Бара СИК № 26 - НУ"Гео Милев",

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация за транспорт заявки се приемат от 07.00 до 18.30 ч., както следва:

За гр. Козлодуй -телефон 0973/80784;

За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205;

За с. Гложене  - телефон:09160/2332;

За с. Бутан - телефон 09168/2040;

За с. Крива Бара - телефон 09168/2594.

 

За община Криводол:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

В гр. Криводол СИК № 062100003, помещаваща се в сградата на Културния дом - ул. „Освобождение" № 11.

Телефон за подаване на заявки от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за помощ в изборния ден за гр. Криводол: 09117/25 45.

За община Мездра:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

СИК № 062700007, находяща се в партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ с телефон  0910/9-33-06, 

СИК № 062700008, находяща се на първи етеж в ПГ по МСС, както и всички други СИК в другите населени места от община Мездра.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация - Мездра както следва: 0910/92116и 0910 92 321  

За община Мизия:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

За гр.Мизия  -СИК № 06 2800 003, ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“, с тел.:09161 / 23-05;

За с.Сараево-  СИК № 06 2800 005-ул.“Христо Ботев“ №35-кметството, тел.  09161/8900, 0882/924815;

За с.Войводово - СИК 06 2800 006-ул.“Христо Ботев“ №19-Дневен център за деца,  097350109, 0884902715 

За с.Крушовица - СИК 06 2800 008- ул.“Васил Воденичарски“ №10-Център за хора с увреждания, тел 09164/22-37 

За с.Софрониево- СИК № 06 2800 0009 ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС, с тел.: 0885813371

За с.Липница -СИК № 06 2800 011, ул.“Александър Стамболийски“ №32, ОУ"Хр.Ботев"с тел.:   09167/23-22.

За община Оряхово:                                                   

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

СИК № 063100005-гр.Оряхово,

СИК 063100001 – гр.Оряхово

За с. Селановци - СИК № 063100013 и СИК №  063100017

За с. Остров - СИК № 063100018 и СИК 063100021

За с. Галово -СИК № 063100025

За с. Долни Вадин - СИК № 063100023

За с. Горни Вадин - СИК № 063100022

За с. Лесковец - СИК № 063100024

 

Телефон за връзка за всички населени места, на които гражданите с увредено зрение или със затруднение в предвижването могат да гласуват: 09171/4703

 

За община Роман:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

Секция

Населено място

Адрес

01

Гр.Роман

НУ"П.Р.Славейков"

02

Гр.Роман

НУ"П.Р.Славейков"

03

Гр.Роман

НЧ"Христо Ботев"

04

Гр.Роман

НЧ"Христо Ботев"

06

с.Долна Бешовица

Училище - І етаж

07

с.Камено поле

Читалище"Просвета"

08

с.Кунино

Кметство -І етаж

09

с.Курново

Кметство -І етаж

10

с.Радовене

Читалище„Кирил и Методий"

11

с.Синьо бърдо

Автоспирка

12

С. Караш и с.Средни рът и Марково равнище

Кметство - с.Караш І етаж

14

с.Стояновци

Кметство - І етаж

15

с.Струпец

Кметство - І етаж

16

с.Струпец - гарата

Общинска сграда

17

с.Хубавене

Кметство - І етаж

 

Дежурен телефон, на който гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да поискат съдействие на 06.11.2016 г. от 07,00 ч.до 19,30 ч.: 09123/2064

За община Хайредин:

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:

 1. СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СОУ „Васил Воденичарски, I етаж)
 2. СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки" I етаж )
 3. СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев",I етаж)
 4. СИК № 063500007, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството, I етаж )
 5. СИК № 063500008, адрес: С. Рогозен, ул. „Христо Ботев" №11 (Сграда на ОУ „Св.св. Кирил и Методий", I етаж )
 6. СИК № 063500009, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба", I етаж )

Дежурен телефон, на който гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да поискат съдействие на 05.10.2014г. от 07:00 ч. до 19:30 ч.: 0879/804851 - Светлана Ценова.

До всички горецитирани секции, които нямат монтирани рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал.

За всички общини: Оборудването и обозначението на помещенията да се извърши общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на с Решение № 3563-ПВР/НР от 21.09.2016г. на ЦИК 

 

 

 

26.10.2016

Съобщение

Във връзка с изпълнение на указания на ЦИК, с изх. № ПВР–15–172/26.10.2016г., публикуваме графичен файл на бюлетината за гласуване в изборите на 6 ноември 2016г. за президент и вицепрезидент на републиката.

 

26.10.2016

Съобщение

ГРАФИК

За провеждане на обученията на СИК на територията на Област Враца

 

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

Мездра

 

31.10.2016

10,00

Роман

13,00

 

Козлодуй

 

31.10.2016

16.30

Хайредин

14,00

 

Мизия

 

31.10.2016

16,00

Оряхово

13,00

 

Борован

02.11.2016

13,00

Бяла Слатина

10,00

Криводол

02.11.2016

10,00

Враца

03.11.2016

12,00

17,30

 

24.10.2016

Съобщение

Районната избирателна комисия Враца, уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа на хартиен и магнитен носител:

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

21.10.2016

Съобщение

 

До Общинските администрации на територията на Област Враца

 

Във връзка с изпълнение на Решение 3795-ПВР/НР от 18.10.2016 на ЦИК ,уведомяваме Ви, че на 22.10.2016г. до 18:00ч. следва да ни бъдат изпратени по емайл на РИК Враца , броя на подадените заявления по населени места.

03.10.2016

Съобщение

РИК - Враца съобщава, че следващото заседание на комисията ще се проведе в сряда 05.10.2016 от 17.00 ч.

22.09.2016

Съобщение

РИК - Враца съобщава, че следващото заседание на комисията ще се проведе във вторник 27.09 от 17.00 ч.

21.09.2016

Съобщение

РИК - Враца съобщава, че следващото заседание на комисията ще се проведе в четвъртък 22.09 от 13.00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 281-ПВР / 18.11.2016

  относно: Жалба от Даниела Ленинова Чобанова за нарушения в СИК 061000079 кв. Кулата, общ. Враца

 • № 280– ПВР / 15.11.2016

  относно: допускане на техническа грешка при освобождаване и назначаване на членове на СИК в Шести изборен район – Враца, Община Бяла Слатина в изборите за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

 • № 279-ПВР / 15.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ГД „ГРАО“ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г

всички решения