Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Враца, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 436/31.03.2023 г. за поставяне на плакати в нарушение на Изборния кодекс в гр. Враца

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпила по e – mail на Районна избирателна комисия Враца  жалба от Деян Иванов Войкин – кандидат за народен представител от КП – „Продължаване промяната – Демократична България“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. с приложен снимков материал.

Същата е входирана във входящия регистър на избирателната комисия с вх. № 436 от 31.03.2023 г.

В горепосочената жалба се съдържат данни за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, като се сочи, че от двете страни на табло – билборд, изградено зад паметника на загиналите във войните в гр. Враца, вдясно по посока на движението между бул. „Васил Кънчов“ и бул. „Ал. Стамболийски“, неизвестни лица са поставили предизборни агитационни материали със съдържание изложено в приложения снимков материал.

По повод на така подадената жалба се сформира работна група от представители на РИК Враца в състав: Георги Петров, Николай Пенков и Горан Залтков.

След извършена проверка на място се установи, наличието на плакати със съдържание, съответстващо на посоченото в приложения снимков материал към жалбата.

Същият видимо не съдържа призив за подкрепа на конкретна партия или коалиция от регистрираните за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г., като също така няма и наличието на призив за подкрепа на конкретен кандидат от регистрираните в районната избирателна комисия. Видимо на плаката са изписани думи, отговарящи на слогана на регистрирани партии и коалиции, като същото така са изписани думи, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.  Във връзка с гореизложеното, безспорно същият не отговаря на изискванията на разпоредбите на чл. 183, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ИК.

По повод на това се извърши допълнителна проверка в община Враца, с цел изясняване собствеността на рекламното табло – билборд. По данни на общината за същият не са сключвани договори за ползване и се стопанисва от общината. При така описаната фактическа обстановка, липсват данни за лицето, което е поставило съответните плакати.

Във връзка с гореизложеното и на и на основание чл. 186, ал 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

Указва на кмета на община Враца да предприеме действия по премахване на горепосочените плакати поставени от двете страни на табло – билборд, изградено зад паметника на загиналите във войните в гр. Враца, вдясно по посока на движението между бул. „Васил Кънчов“ и бул. „Ал. Стамболийски“, като същите са поставени в нарушение на Изборния кодекс.

Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Враца за сведение и изпълнение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

Секретар: Елена Кирилова Найденова

* Публикувано на 02.04.2023 в 11:12 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 04.04.2023

    относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

  • № 198-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

  • № 197-НС / 02.04.2023

    относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения