Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Враца, 01.04.2023

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК на територията община Враца в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с вх. № 435/31.03.2023 г. и с вх. № 453/01.04.2023 г. от Ивайло Василев Папов, в качеството му на упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“,  с вх. № 438/01.04.2023 г. от Красен Георгиев Кръстев, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, с вх. № 447/ 01.04.2023 г. от Деян Иванов Войкин, упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“, с вх. № 448/01.04.2023 г. от Борислав Константинов Банчев, в качеството на упълномощен представител на ПП ДПС,  с които се предлагат извършването на замени на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощените лица, съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, свое решение № 50-НС/06.03.2023 г., РИК – Враца

Р Е Ш И:

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност

в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

061000034

Председател

Маргарита Христова Велкова

Мирослав Атанасов Тошев

ЕГН ***********

2.

061000016

Зам.-председател

Иван Руменов Иванов

Илия Найденов Йорданов

ЕГН ***********

3.

061000054

Секретар

Цецка Якова Иванова

Тихомир Славчев Ценов

ЕГН ***********

4.

06100070

Член

Иванка Мариянова Борисова

Стоянка Илиева Петрова

ЕГН **********

5.

06100035

Зам.председател

Петя Чавдарова Гурзова

Христина Иванова Николова

ЕГН ***********

6.

06100107

Председател

Венелин Цветанов Иванов

Владислава Методиева Венкова

ЕГН ***********

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 32-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 32-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

Секретар: Елена Кирилова Найденова

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:37 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 04.04.2023

  относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

 • № 198-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

 • № 197-НС / 02.04.2023

  относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения