Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Враца, 01.04.2023

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК на територията община Козлодуй в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 431/31.03.2023 г. от Йордан Алексиев Тодоров в качеството и на упълномощен представител на ПП ДПС, и вх. № 434/31.03.2023 г. от Димитър Витанов Георгиев в качеството му на преупълномощен представител на ПП Възраждане, вх. № 441/01.04.2023 г. от Валери Валериев в качеството му на преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ и вх. № 455/01.04.2023 г. от Деян Иванов Войкин упълномощен представител на КП”Продължаваме Промяната” с които се предлага извършването на замяна на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложението са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганите замени и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, свое решение № 47-НС/02.03.2023 г., РИК – Враца

 

 

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност

в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

062000022

Член

Вероника Светлозарова Игнатова

Кристина Иванова Нинова

ЕГН **********

2.

062000004

Зам.-председате

Марияна Петкова Синева

Станимир Николаев Паскалев

ЕГН ***********

3.

062000009

Председател

Станимир Николаев Паскалев

Марияна Петкова Синева

ЕГН **********

4.

062000023

Член

Стефания Маринова Кюранова

 

Димитър Ивов Димитров

ЕГН **********

5.

062000016

Член

Цветиана Пламенова Радочикова

Татяна Нинова Димитрова

ЕГН ***********

6.

062000020

Член

Людмила Иванова Владимирова

Илонка Цветанова Иванова

ЕГН ***********

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 32-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 32-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 

 Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

Секретар: Елена Кирилова Найденова

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:36 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 04.04.2023

  относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

 • № 198-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

 • № 197-НС / 02.04.2023

  относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения