Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
Враца, 24.03.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и Шести изборен район-Врачански

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило заявление с вх. № 2/24.03.2023 г. във Входящия регистър на РИК Враца за регистрация на застъпници, подадено от Борислав Константинов Банчев чрез Стефан Димитров Ангелов в качеството му на преупълномощен представител на ПП“Движение за права и свободи“,съгласно приложено пълномощно.

Заявени за регистрация от РИК Враца са 6 (шест) застъпници на кандидатската листа, регистрирана от партия ПП“Движение за права и свободи“ в  Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението (Приложение № 43-НС) от изборните книжа са приложени:

 1. Пълномощно № 38 от 02.02.2023 г. в полза на Борислав Константинов Банчев,упълномощен представител на ПП“Движение за права и свободи“ и Пълномощно № 104/07.02.2023 г. в пола на Стефан Димитров Ангелов.
 2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в excel формат.
 3. Декларация от лицата от списъка по т. 2, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3, чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 45-НС от изборните книжа) – 6 бр. в оригинал.

Извършена е проверка чрез „Информационно обслужване" АД  на представените данни на лицата и е полученото потвърждение за коректността на данните на всички 6 (шест) броя застъпници, поради което РИК Враца намира, че са налице условията за регистриране на 6 застъпници, съгласно потвърден списък от „Информационно обслужване" АД.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 15 и т. 16 във връзка с чл. 118, ал. 2 вр. чл. 117, ал. 4 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА 6 (шест) броя застъпници на кандидатската листа на ПП“Движение за права и свободи“ регистрирана в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно списък - Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 48-НС от изборните книжа).

Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на застъпниците на РИК Враца. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

Председател: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

Секретар: Елена Кирилова Найденова

* Публикувано на 24.03.2023 в 19:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 199-НС / 04.04.2023

  относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

 • № 198-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

 • № 197-НС / 02.04.2023

  относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения