Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
Враца, 24.03.2023

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решения за назначаване на членове на секционни избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

При извършена проверка в информационната система на РИК Враца се установи наличие на допуснати технически грешки при изписване имената на назначени членове на секционни избирателни комисии на територията  на  община Мизия.

В тази връзка е постъпило заявление с вх. № 272/24.03.2023 г. от Снежана Христова Ангелова в качеството ѝ на преупълномощен представител на ПП „Български възход“, предложила съответните членове на СИК за поправка на техническите грешки.

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, РИК Враца

 

Р Е Ш И:

  1. Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение 53-НС от 06.03.2023 г. на РИК Враца за назначаване на СИК на територията на община Мизия, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

 

Приложение 1

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

Секретар: Елена Кирилова Найденова

* Публикувано на 24.03.2023 в 17:50 часа

Свързани решения:

53-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 199-НС / 04.04.2023

    относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

  • № 198-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

  • № 197-НС / 02.04.2023

    относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения