29.03.2017

Съобщение

Работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански за периода от 30.03.2017г до 09.04.2017г.

 

 1. Работното време на РИК Враца е както следва:

- от понеделник до петък от 9.00 часа до 15.00 часа.

- в събота и неделя почивни дни.

 1. Комисията ще приема и разглежда всички писмени жалби, както и постъпилите по електронната поща, които са от нейната компетентност.

          

24.03.2017

Съобщение

График на дежурните прокурори на територията на изборен район Врачански 06

Окръжна прокуратура гр.Враца

Владимир Иванов Дилков-зам.окръжен прокурор

сл.тел.092/625049

0888400055

Калин Валентинов Николов-системен администратор

092/625049

0879698377

 

Районна прокуратура гр.Враца

Ивайло Христов Иванов-прокурор

Сл.тел.092/622019

0888721629

Виолета Ангелова Васева –Христова-седебен деловодител

092/620474

 

Районна прокуратура гр.Мездра

Цветомила Тошкова Пашовска-Николовска-прокурор

0910/92167

0887386098

Красимира Цолова Кръстева-

Гл.специалист адм.дейност

0910/92167

 

 

Районна прокуратура гр.Бяла Слатина

Николина Цочева Кисьова-Шабанска

прокурор

0915/83341

0882114216

Районна прокуратура гр.Козлодуй

Нели Николова Драганова-зав.служба“Регистратура деловодство и архив

0973/80509

0878459540

Марин Николов-районен прокурор

0973/81110

0885882543

Районна прокуратура гр.Оряхово

Гергана Кюркчийска-районен прокурор

                   09171/3125

 

17.03.2017

Съобщение

ОПРЕДЕЛЯ секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването и оповестява телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден по общини в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

 1. За община Борован:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1;

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.1;

СИК № 060500003- с. Борован, НЧ“Цани Иванов“-музикална зала, ет. 1;

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера;

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1;

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта;

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896709645-Бойко Костов, тел. 0896 70 96 39- Цвети Антонова, тел. 09147 94 60- Цветелина Масларска от 7:00 ч. до 19:30 ч.

 

 1. За община Бяла Слатина:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Цани Гинчев“1 етаж, ул. „Димитър Благоев № 61“

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина:

тел. 0915-8-26-55 и на място в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, находяща се на ул. Климент охридски № 68.

В изборния ден заявки ще се приемат, както следва: за кметствата в общината – от 7:00ч. до 18:00 ч. и за гр. Бяла Слатина – от 07:00 ч. до 19:00 ч.

 

 1. За община Враца:

За гр. Враца:

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В.Левски", ж.к"Младост";

СИК № 06 10 00 008 в Стоматологичен център 1, ул. „Ген.Леонов" № 95

СИК №06 10 00 010 в ПУИ „П. Берон", ул. „Огоста" № 4

СИК № 061000015 в НУ "Ив.Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул."Ген.Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ"Акад. Ив. Ценов", бул."Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СУ"Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000031 в СУ"Отец Паисий", ул."А.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000073 и СИК № 061000080 в СУ"Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

За селата в община Враца :

СИК № 061000081 - с.Челопек,салон на читалището;

СИК № 061000082- с.Паволче,училището

СИК № 061000083- с.Костелево,клуб

СИК № 061000084- с.Веслец, малък салон на културен дом

СИК № 061000085- с.Горно Пещене, салон до кметството

СИК № 061000086- с.Тишевица, училището

СИК № 061000087- с.Вировско, читалището

СИК № 061000088- с.Мраморен, малък салон на читалището

СИК № 061000089- с.Голямо Пещене, пенсионерски клуб „Здравец“

СИК № 061000090- с.Баница, училището

СИК № 061000091- с.Баница, читалище

СИК № 061000092- с. Мало Пещене, салон

СИК № 061000093- с.Оходен, клуб на пенсионера

СИК № 061000094- с.Згориград, пенсионерски клуб

СИК № 061000095- с.Згориград, младежки клуб

СИК № 061000096- с.Нефела, салона на читалището

СИК № 061000097- с.Бели Извор, сграда на училището

СИК № 061000098- с.Власатица, салон на Културен дом

СИК № 061000099- с.Лиляче, училището

СИК № 061000100- с.Лиляче, читалището

СИК № 061000101- с.Чирен, читалището

СИК № 061000102- с.Девене, читалището

СИК № 061000103- с.Три кладенци, читалището

СИК № 061000104- с. Лютаджик, клуб на пенсионера

СИК № 061000105- с.Върбица, клуб на пенсионера.

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Враца: тел. 092 62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч. (само за гр. Враца)

 

 1. За община Козлодуй:

За гр. Козлодуй - СИК № 3 в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“

За с. Хърлец - СИК № 16 - Квартален клуб/Бежанска махала/

За с. Гложене -  СИК № 22 в ДГ"Радост"

За с. Бутан - СИК № 25 –ДГ "I-ви юни“

За с. Крива Бара СИК № 26 – НУ "Гео Милев"-1 етаж.

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй:

За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

За с. Крива Бара - телефон 09168/2594 или в сградата на кметството.

 

 1. За община Криводол:

СИК № 062100003 -гр. Криводол, помещаваща се в сградата на Културния дом - ул. „Освобождение" № 11.

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/25 45.

 

 1. За община Мездра:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мездра: 0910 9 33 06 и 0910 9 21 37  

 

 1. За община Мизия:

СИК № 06 2800 003- гр.Мизия , ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с.Сараево, ул.“Христо Ботев“ №35-кметството

СИК 06 2800 006- с.Войводово, ул.“Христо Ботев“ №19- Дневен център за деца,

СИК 06 2800 008- с.Крушовица, ул.“В.Воденичарски“ 10- Център за хора с увреждания

СИК № 06 2800 0009- с.Софрониево ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с.Липница, ул.“Александър Стамболийски“ №32, ОУ"Хр.Ботев"

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 317559 от 7:00ч. до 20:00 ч.  

 

 1. За община Оряхово:

СИК № 063100001-гр.Оряхово- училище "Петър Берон",ул."Никола Вапцаров"№33

СИК № 063100005 –гр. Оряхово- Читалищна библиотека,Площад "Дико Илиев"№1

СИК № 063100013 -с. Селановци- Читалище " Самообразование",ул."С.Румянцев"№11

СИК №  063100017 -с. Селановци- Читалище " Самообразование" ,ул."С.Румянцев"№11

СИК № 063100025 –  с. Галово- Кметство- централен площад №1

СИК № 063100018- с. Остров- Училище "Христо Ботев",ул."Георги Димитров"№16

СИК 063100021 - с. Остров- У-ще "Отец Паисий",ул."Ген.Вл.Заимов"№1

СИК № 063100022 - с. Горни Вадин- Читалище "Развитие70"

СИК № 063100023 - с. Долни Вадин- Пенсионерски клуб

СИК № 063100024 - с. Лесковец- Училище

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Оряхово: 09171/4703

 

 1. За община Роман:

СИК № 1- гр. Роман НУ"П.Р.Славейков"

СИК № 2- гр. Роман, НУ"П.Р.Славейков"

СИК № 3- гр. Роман, НЧ"Христо Ботев"

СИК № 4- гр. Роман, НЧ"Христо Ботев"

СИК № 6 – с Долна Бешовица, Училище - І етаж

СИК № 7 – с. Камено поле, Читалище"Просвета"

СИК № 8 – с. Кунино, Кметство -І етаж

СИК № 9 – с. Курново, Кметство -І етаж

СИК № 10- с. Радовене, Читалище„Кирил и Методий"

СИК № 11 – с. Синьо бърдо, автоспирка

СИК № 12 – с. Караш,с.Средни рът и Марково равнище,Кметството - с.Караш ет.1

СИК № 14- с. Стояновци, Кметство - І етаж

СИК № 15 – с. Струпец, Кметство - І етаж

СИК № 16 – с. Струпец-гарата, Общинска сграда

СИК № 17- с. Хубавене, Кметство - І етаж

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 7:00 ч. до 19:30 ч.

 

 1. За община Хайредин:

СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки" I етаж )

СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев",I етаж)

СИК № 063500008, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството, I етаж )

СИК № 063500009, адрес: С. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището, I етаж

СИК № 063500011, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба", I етаж )

 

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

16.03.2017

Съобщение

 

община

 

Дата на обучението

 

Начален час на обучението

 

Членове на РИК Враца за провеждане на обучението

Мизия

18 март 2017 г. - събота

10.00 ч.

Боряна Стаменова

Калина Динкова

 

Оряхово

18 март 2017 г. - събота

14.00 ч.

Боряна Стаменова

Калина Динкова

 

Мездра

18 март 2017 г. - събота

12.00 ч.

Цветомила Маринова

Марин Връбчев

Роман

18 март 2017 г. - събота

14.00 ч.

Цветомила Маринова

Марин Връбчев

 

 

 

 

Борован

19 март 2017 г. - неделя

13.00 ч.

Николай Николов

Боряна Стаменова

Калина Динкова

 

Бяла Слатина

19 март 2017 г. - неделя

10.00 ч.

Николай Николов

Боряна Стаменова

Калина Динкова

 

Хайредин

19 март 2017 г. - неделя

14.00ч.

Милена Миковска

Георги Петров

Марин Връбчев

Козлодуй

19 март 2017 г. - неделя

16.30 ч.

Милена Миковска

Георги Петров

Марин Връбчев

 

 

 

 

Враца

20 март 2017 г. - понеделник

12.00 ч.

 

17.30 ч.

Милена Миковска

Боряна Стаменова

Георги Петров

Момчил Петров

Криводол

20 март 2017 г. - понеделник

 

10.00 ч.

Николай Николов

Цветомила Маринова

 

11.03.2017

Съобщение

С решение № 93-НС от 08.03.2017 г. Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански одобри графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за Шести изборен район – Врачански. Същият може да видите, като отворите прикачения файл: ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

 

buletina

10.03.2017

Съобщение

Технически носител в excel форма за регистрация на упълномощени представители.

Можете да изтеглите от ТУК.

10.03.2017

Съобщение

Технически носител в excel форма за регистрация на застъпници.

Можете да изтеглите от ТУК.

06.03.2017

Съобщение

До всички политически централи

Имащи право на представители в СИК

На територията на изборен район 06-Врачански

 

След въвеждане на приложение 1 към решения за назначаване на СИК с

Решение № 46 за община Оряхово , са върнати като некоректни данни подадените членове както следва:

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

Грешки

63100003

Илионета Димитрова Янева

Член

46-НС/27.02.2017г.

Невалидно ЕГН

63100011

Йордан Николаев Николов

Член

46-НС/27.02.2017г.

Невалидно ЕГН

63100015

Бистра Петкова Николова

Председател

46-НС/27.02.2017г.

Невалидно ЕГН

63100021

Камелия Наунова Каменова

Член

46-НС/27.02.2017г.

Невалидно ЕГН

63100023

Кирил Георгиев Кръстев

Зам. председател

46-НС/27.02.2017г.

Невалидно ЕГН

 

С оглед на което указваме в срок до 17.00 ч. на 07.03.2017г. да бъдат подадени коректни данни за членовете на СИК на територията на изборния район.

06.03.2017

Съобщение

До всички политически централи

Имащи право на представители в СИК

На територията на изборен район 06-Врачански

 

След въвеждане на приложение 1 към решения за назначаване на СИК с

Р-е №№ : Решение № 40 за община Бяла Слатина; Решение № 41 за община Мездра; Решение № 45 за община Криводол; Решение № 43 за община Враца; Решение № 48 за община Хайредин , са върнати като некоректни данни подадените членове както следва:

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

60800001

Кристалина Лалова Петрова

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800005

Юлия Маноилова Игнатова

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800009

Пенка Коцева Кьосева

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800009

Алигбер Юлианов Андреев

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800016

Димитър Стефанов Митов

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800022

Христо Иванов Начев

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800023

Надка Цолова Войчева

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800027

Милчо Димитров Фучалски

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800038

Николай Стоянов Ненов

Зам. председател

40 -НС/ 27.02.2017 г

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

62700001

Роза Величкова Ангелова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700001

Марин Събков Събков

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700003

Марияна Николова Минкова

Председател

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700004

Даринка Йорданова Йорданова

Секретар

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700012

Виолета Василева Симеонова

Председател

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700013

Цветослав Николаев Василев

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700014

Людмила Методиева Стоянова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700023

Румяна Петкова Лалчева

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700024

Хенриета Христова Якимова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700026

Красимир Любомиров Мишев

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700027

Албена Николаева Тодорова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700029

Тодор Димитров Тодоров

Председател

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700030

Елма Георгиева Йотова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700035

Кева Иванова Димитрова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700040

Тодорка Тодорова Велчева

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700040

Пенка Симеонова Тоткова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

61000004

Димитър Николов Миленов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000006

Кристинка Петрова Тошева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000012

Тодор Петков Цолов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000015

Миглена Цветанова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000017

Десислава Димитрова Крумова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000019

Йордан Иванов Малджански

Председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000021

Теодора Антониева Тошева

Секретар

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000023

Йордан Николаев Николов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000028

Ваня Красимирова Цанова

Зам. председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000030

Стела Иванова Огойска

Зам. председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000049

Лиляна Петрова Димитрова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000057

Касиянка Христова Цветкова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000062

Свободка Христова Николова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000068

Пенка Първанова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000070

Иванка Владимирова Ангелова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000071

Иглика Атанасова Сълковска

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000073

Росица Иванова Спасова

Зам. председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000073

Цветомира Ивайлова Иванова

Секретар

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000073

Цветелин Петров Тодоров

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000074

Валери Петров Младенов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000077

Ванеса Калинова Червенкова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000078

Цветелина Спасова Спасова

Председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000079

Йорданка Ангелова Мраморенска

Секретар

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000083

Иванка Ангелова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000084

Иванка Николова Георгиева

Председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000096

Антония Людмилова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

62100004

Спас Атанасов Спасов

Член

45-НС/27.02.2017 г.

62100008

Емилия Ангелова Тодорова

Член

45-НС/27.02.2017 г.

62100010

Цветана Петкова Божинова

Член

45-НС/27.02.2017 г.

62100013

Катя Ценова Маринова

Председател

45-НС/27.02.2017 г.

62100018

Албена Тоткова Иванова

Секретар

45-НС/27.02.2017 г.

62100018

Евдокия Владимирова Паунова

Член

45-НС/27.02.2017 г.

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

63500002

Боряна Георгиева Ангелова

Член

48-НС/27.02.2017г.

63500002

Цветомир Кирилов Кръстев

Член

48-НС/27.02.2017г.

 

 

С оглед на което указваме в срок до 17.00 ч. на 07.03.2017г. да бъдат подадени коректни данни за членовете на СИК на територията на изборния район.

02.03.2017

Съобщение

До всички политически централи

Имащи право на представители в СИК

На територията на изборен район 06-Врачански

 

След въвеждане на приложение 1 към решения за назначаване на СИК с

Р-е №№ : Решение № 40 за община Бяла Слатина; Решение № 41 за община Мездра; Решение № 45 за община Криводол; Решение № 43 за община Враца; Решение № 48 за община Хайредин , са върнати като некоректни данни подадените членове както следва:

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

60800001

Кристалина Лалова Петрова

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800005

Юлия Маноилова Игнатова

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800009

Пенка Коцева Кьосева

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800009

Алигбер Юлианов Андреев

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800016

Димитър Стефанов Митов

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800022

Христо Иванов Начев

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800023

Надка Цолова Войчева

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800027

Милчо Димитров Фучалски

Член

40 -НС/ 27.02.2017 г

60800038

Николай Стоянов Ненов

Зам. председател

40 -НС/ 27.02.2017 г

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

62700001

Роза Величкова Ангелова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700001

Марин Събков Събков

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700003

Марияна Николова Минкова

Председател

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700004

Даринка Йорданова Йорданова

Секретар

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700012

Виолета Василева Симеонова

Председател

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700013

Цветослав Николаев Василев

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700014

Людмила Методиева Стоянова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700023

Румяна Петкова Лалчева

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700024

Хенриета Христова Якимова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700026

Красимир Любомиров Мишев

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700027

Албена Николаева Тодорова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700029

Тодор Димитров Тодоров

Председател

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700030

Елма Георгиева Йотова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700035

Кева Иванова Димитрова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700040

Тодорка Тодорова Велчева

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

62700040

Пенка Симеонова Тоткова

Член

41-НС/ 27.02.2017 г.

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

61000004

Димитър Николов Миленов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000006

Кристинка Петрова Тошева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000012

Тодор Петков Цолов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000015

Миглена Цветанова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000017

Десислава Димитрова Крумова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000019

Йордан Иванов Малджански

Председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000021

Теодора Антониева Тошева

Секретар

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000023

Йордан Николаев Николов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000028

Ваня Красимирова Цанова

Зам. председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000030

Стела Иванова Огойска

Зам. председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000049

Лиляна Петрова Димитрова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000057

Касиянка Христова Цветкова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000062

Свободка Христова Николова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000068

Пенка Първанова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000070

Иванка Владимирова Ангелова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000071

Иглика Атанасова Сълковска

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000073

Росица Иванова Спасова

Зам. председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000073

Цветомира Ивайлова Иванова

Секретар

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000073

Цветелин Петров Тодоров

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000074

Валери Петров Младенов

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000077

Ванеса Калинова Червенкова

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000078

Цветелина Спасова Спасова

Председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000079

Йорданка Ангелова Мраморенска

Секретар

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000083

Иванка Ангелова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000084

Иванка Николова Георгиева

Председател

43- НС/ 27.02.2017 г.

61000096

Антония Людмилова Георгиева

Член

43- НС/ 27.02.2017 г.

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

62100004

Спас Атанасов Спасов

Член

45-НС/27.02.2017 г.

62100008

Емилия Ангелова Тодорова

Член

45-НС/27.02.2017 г.

62100010

Цветана Петкова Божинова

Член

45-НС/27.02.2017 г.

62100013

Катя Ценова Маринова

Председател

45-НС/27.02.2017 г.

62100018

Албена Тоткова Иванова

Секретар

45-НС/27.02.2017 г.

62100018

Евдокия Владимирова Паунова

Член

45-НС/27.02.2017 г.

 

№ сик

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Решение за назначаване

63500002

Боряна Георгиева Ангелова

Член

48-НС/27.02.2017г.

63500002

Цветомир Кирилов Кръстев

Член

48-НС/27.02.2017г.

 

 

С оглед на което указваме в срок до 17.00 ч. на 07.03.2017г. да бъдат подадени коректни данни за членовете на СИК на територията на изборния район.

09.02.2017

Съобщение

РИК 06 - Враца съобщава, че на 09.02.2017 г. от 15:00 ч. ще се проведе заседание на комисията.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 280- НС / 29.03.2017

  относно: работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански за периода от 30.03.2017г до 09.04.2017г.

 • № 279-НС / 29.03.2017

  относно: неползване на отпуск от кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП "Движение за радикална промяна Българската пролет" в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 278-ПВР / 29.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ „ГРАО“ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители на 26.03.2017 г.

всички решения