Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Враца, 09.02.2017

ОТНОСНО: Определяне общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии, определяне броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Враца за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г., разпределяне местата в ръководствата и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести изборен район – Врачански, съобразно Методика на Централната избирателна комисия, приета с Решение № 4237-НС/07.02.2017 г. на ЦИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 4, т.1 и т. 2 от ИК, свое решение № 12-НС от 09.02.2017г., Решение № 4237-НС/07.02.2017 г. и Решение № 4182-НС/01.02.2017 г. на ЦИК 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя броя на членове във всяка СИК на база броя избиратели, както следва:

1.1. За секции до 500 избиратели включително – от 5 до 7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар;

1.2. За секции над 500 избиратели  - от 7 до 9 членове,  включително председател, заместник-председател и секретар;

 1. Определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

           

Брой избиратели в предварителните списъци за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код обл.

име на област

код общ.

име на община

секция №

брой избиратели

име на населено място

брой членове на СИК

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

001

497

С.БОРОВАН

7

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

002

549

С.БОРОВАН

9

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

003

712

С.БОРОВАН

9

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

004

343

С.МАЛОРАД

7

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

005

416

С.МАЛОРАД

7

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

006

719

С.МАЛОРАД

9

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

007

406

С.ДОБРОЛЕВО

7

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

008

315

С.ДОБРОЛЕВО

7

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

009

308

С.НИВЯНИН

7

06

ВРАЦА                  

05

БОРОВАН                

010

168

С.СИРАКОВО

5

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

001

628

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

002

629

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

003

566

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

004

620

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

005

582

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

006

560

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

007

602

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

008

708

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

009

589

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

010

569

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

011

550

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

012

601

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

013

668

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

014

741

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

015

967

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

016

769

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

017

656

ГР.БЯЛА СЛАТИНА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

018

386

С.АЛТИМИР

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

019

568

С.АЛТИМИР

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

020

138

С.БУКОВЕЦ

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

021

640

С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

022

597

С.БЪРКАЧЕВО

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

023

301

С.ВРАНЯК

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

024

824

С.ГАБАРЕ

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

025

285

С.ГАЛИЧЕ

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

026

707

С.ГАЛИЧЕ

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

027

495

С.ГАЛИЧЕ

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

028

124

С.ДРАШАН

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

029

182

С.КОМАРЕВО

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

030

830

С.ПОПИЦА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

031

678

С.ПОПИЦА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

032

444

С.СОКОЛАРЕ

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

033

288

С.ТЛАЧЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

034

633

С.ТЪРНАВА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

035

663

С.ТЪРНАВА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

036

690

С.ТЪРНАВА

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

037

519

С.ТЪРНАК

9

06

ВРАЦА                  

08

БЯЛА СЛАТИНА            

038

606

С.ТЪРНАК

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

001

918

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

002

1009

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

003

657

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

004

681

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

005

681

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

006

779

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

007

577

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

008

582

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

009

930

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

010

520

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

011

567

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

012

672

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

013

880

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

014

745

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

015

623

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

016

578

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

017

978

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

018

615

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

019

691

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

020

747

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

021

999

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

022

1025

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

023

885

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

024

1107

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

025

661

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

026

959

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

027

795

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

028

793

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

029

676

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

030

777

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

031

658

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

032

1060

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

033

651

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

034

917

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

035

655

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

036

758

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

037

505

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

038

590

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

039

1002

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

040

638

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

041

653

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

042

884

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

043

574

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

044

898

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

045

547

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

046

905

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

047

540

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

048

461

ГР.ВРАЦА

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

049

835

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

050

556

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

051

621

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

052

607

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

053

477

ГР.ВРАЦА

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

054

902

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

055

735

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

056

749

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

057

754

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

058

785

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

059

740

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

060

813

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

061

699

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

062

708

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

063

663

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

064

853

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

065

991

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

066

810

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

067

656

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

068

838

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

069

1118

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

070

874

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

071

656

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

072

641

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

073

650

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

074

993

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

075

699

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

076

1125

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

077

678

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

078

976

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

079

857

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

080

573

ГР.ВРАЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

081

423

С.ЧЕЛОПЕК

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

082

604

С.ПАВОЛЧЕ

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

083

646

С.КОСТЕЛЕВО

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

084

106

С.ВЕСЛЕЦ

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

085

267

С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

086

387

С.ТИШЕВИЦА

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

087

182

С.ВИРОВСКО

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

088

869

С.МРАМОРЕН

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

089

371

С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

090

525

С.БАНИЦА

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

091

412

С.БАНИЦА

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

092

23

С.МАЛО ПЕЩЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

093

182

С.ОХОДЕН

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

094

693

С.ЗГОРИГРАД

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

095

837

С.ЗГОРИГРАД

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

096

445

С.НЕФЕЛА

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

097

558

С.БЕЛИ ИЗВОР

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

098

291

С.ВЛАСАТИЦА

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

099

619

С.ЛИЛЯЧЕ

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

100

586

С.ЛИЛЯЧЕ

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

101

576

С.ЧИРЕН

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

102

788

С.ДЕВЕНЕ

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

103

586

С.ТРИ КЛАДЕНЦИ

9

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

104

105

С.ЛЮТАДЖИК

7

06

ВРАЦА                  

10

ВРАЦА                  

105

321

С.ВЪРБИЦА

7

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

001

645

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

002

772

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

003

498

ГР.КОЗЛОДУЙ

7

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

004

807

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

005

660

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

006

865

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

007

751

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

008

829

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

009

872

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

010

892

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

011

995

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

012

762

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

013

676

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

014

620

ГР.КОЗЛОДУЙ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

016

667

С.ХЪРЛЕЦ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

017

556

С.ХЪРЛЕЦ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

018

512

С.ХЪРЛЕЦ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

019

525

С.ГЛОЖЕНЕ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

020

526

С.ГЛОЖЕНЕ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

021

517

С.ГЛОЖЕНЕ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

022

697

С.ГЛОЖЕНЕ

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

023

603

С.БУТАН

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

024

824

С.БУТАН

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

025

863

С.БУТАН

9

06

ВРАЦА                  

20

КОЗЛОДУЙ                

026

293

С.КРИВА БАРА

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

001

646

ГР.КРИВОДОЛ

9

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

002

648

ГР.КРИВОДОЛ

9

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

003

730

ГР.КРИВОДОЛ

9

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

004

779

ГР.КРИВОДОЛ

9

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

005

275

С.БАУРЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

006

105

С.БОТУНЯ

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

007

436

С.ГАЛАТИН

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

008

155

С.ГЛАВАЦИ

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

009

206

С.ГОЛЕМО БАБИНО

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

010

352

С.ГРАДЕШНИЦА

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

011

124

С.ДОБРУША

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

012

585

С.КРАВОДЕР

9

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

013

638

С.ЛЕСУРА

9

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

014

143

С.ОСЕН

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

015

490

С.ПУДРИЯ

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

016

585

С.РАКЕВО

9

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

017

104

С.УРОВЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

21

КРИВОДОЛ                

018

166

С.ФУРЕН

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

001

706

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

002

779

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

003

740

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

004

812

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

005

716

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

006

696

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

007

627

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

008

772

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

009

685

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

010

704

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

011

931

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

012

937

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

013

581

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

014

754

ГР.МЕЗДРА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

015

479

С.БОДЕНЕЦ

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

016

339

С.БРУСЕН

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

017

240

С.ВЪРБЕШНИЦА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

018

104

С.ГОРНА БЕШОВИЦА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

019

360

С.ГОРНА КРЕМЕНА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

020

388

С.ДОЛНА КРЕМЕНА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

021

279

С.ДЪРМАНЦИ

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

022

299

С.ЕЛИСЕЙНА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

023

677

С.ЗВЕРИНО

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

024

802

С.ЗВЕРИНО

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

025

82

С.ЗЛИДОЛ

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

026

491

С.ИГНАТИЦА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

027

266

С.КРАПЕЦ

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

028

56

С.КАЛЕН

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

029

180

С.КРЕТА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

030

262

С.ЛИК

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

031

161

С.ЛЮТИДОЛ

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

032

255

С.ЛЮТИБРОД

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

033

610

С.МОРАВИЦА

9

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

034

382

С.ОСЕЛНА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

035

121

С.ОЧИНДОЛ

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

036

61

С.ОСЛЕН КРИВОДОЛ

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

037

266

С.РУСКА БЕЛА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

038

265

С.РЕБЪРКОВО

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

039

93

С.СТАРО СЕЛО

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

040

313

С.ТИПЧЕНИЦА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

041

54

С.ЦАКОНИЦА

7

06

ВРАЦА                  

27

МЕЗДРА                  

042

265

С.ЦАРЕВЕЦ

7

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

001

754

ГР.МИЗИЯ

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

002

692

ГР.МИЗИЯ

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

003

754

ГР.МИЗИЯ

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

004

639

ГР.МИЗИЯ

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

005

26

С.САРАЕВО

7

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

006

227

С.ВОЙВОДОВО

7

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

007

719

С.КРУШОВИЦА

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

008

632

С.КРУШОВИЦА

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

009

595

С.СОФРОНИЕВО

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

010

615

С.СОФРОНИЕВО

9

06

ВРАЦА                  

28

МИЗИЯ                  

011

541

С.ЛИПНИЦА

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

001

869

ГР.ОРЯХОВО

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

002

640

ГР.ОРЯХОВО

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

003

83

ГР.ОРЯХОВО

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

004

488

ГР.ОРЯХОВО

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

005

317

ГР.ОРЯХОВО

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

006

516

ГР.ОРЯХОВО

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

007

793

ГР.ОРЯХОВО

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

008

911

ГР.ОРЯХОВО

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

010

407

С.СЕЛАНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

011

576

С.СЕЛАНОВЦИ

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

012

455

С.СЕЛАНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

013

347

С.СЕЛАНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

014

389

С.СЕЛАНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

015

405

С.СЕЛАНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

016

309

С.СЕЛАНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

017

227

С.СЕЛАНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

018

165

С.ОСТРОВ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

019

462

С.ОСТРОВ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

020

363

С.ОСТРОВ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

021

168

С.ОСТРОВ

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

022

256

С.ГОРНИ ВАДИН

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

023

160

С.ДОЛНИ ВАДИН

7

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

024

554

С.ЛЕСКОВЕЦ

9

06

ВРАЦА                  

31

ОРЯХОВО                

025

194

С.ГАЛОВО

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

001

636

ГР.РОМАН

9

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

002

839

ГР.РОМАН

9

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

003

552

ГР.РОМАН

9

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

004

633

ГР.РОМАН

9

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

006

171

С.ДОЛНА БЕШОВИЦА

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

007

478

С.КАМЕНО ПОЛЕ

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

008

366

С.КУНИНО

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

009

119

С.КУРНОВО

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

010

289

С.РАДОВЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

011

349

С.СИНЬО БЪРДО

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

012

20

С.КАРАШ

5

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

014

94

С.СТОЯНОВЦИ

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

015

207

С.СТРУПЕЦ

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

016

34

С.СТРУПЕЦ

7

06

ВРАЦА                  

32

РОМАН                  

017

243

С.ХУБАВЕНЕ

7

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

001

616

С.ХАЙРЕДИН

9

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

002

605

С.ХАЙРЕДИН

9

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

004

395

С.МИХАЙЛОВО

7

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

005

411

С.МИХАЙЛОВО

7

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

006

520

С.МАНАСТИРИЩЕ

9

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

007

385

С.МАНАСТИРИЩЕ

7

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

008

188

С.БЪРЗИНА

7

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

009

383

С.РОГОЗЕН

7

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

010

448

С.РОГОЗЕН

7

06

ВРАЦА                  

35

ХАЙРЕДИН                

011

63

С.БОТЕВО

5

 

 1. 1. Определени по общини в изборния район общ брой членове на СИК , както следва :
 1. Община Враца 915 / деветстотин и петнадесет/ членове;
 2. Община Борован 74/седемдесет и четири/ членове;
 3. Община Бяла Слатина 324 /триста двадесет и четири/ членове;
 4. Община Козлодуй 221 /двеста двадесет и един/ членове;
 5. Община Криводол 140 /сто и четиридесет/ членове;
 6. Община Мездра 328 /триста двадесет и осем/ членове;
 7. Община Мизия 95 /деветдесет и пет/ членове;
 8. Община Оряхово 182 /сто осемдесет и две/ членове;
 9. Община Роман 111 /сто и единадесет/ членове;
 10. Община Хайредин 74 /седемдесет и четири/ членове.

 

 

 1. Определя ръководствата на СИК съгласно утвърдена от ЦИК методика по общини , както следва:
  1. Места за всички членове на СИК

Община

ПП ГЕРБ

КП БСП ЛБ

ПП ДПС

КП РБ

КП ПФ

КП ББЦ

ПП Атака

КП АБВ

Враца

339

153

121

89

69

56

44

44

Борован

27

12

10

7

5

5

4

4

Оряхово

67

30

24

18

14

11

9

9

Роман

41

19

15

11

8

7

5

5

Хайредин

27

12

   10

7

5

5

4

4

Мизия

35

16

12

9

7

6

5

5

Козлодуй

82

37

29

21

16

14

11

11

Криводол

52

23

18

14

10

9

7

7

Мездра

121

55

43

32

25

20

16

16

Бяла Слатина

120

54

43

31

24

20

16

16

  1. Места в ръководствата на СИК

Община

ПП ГЕРБ

КП БСП ЛБ

ПП ДПС

КП РБ

КП ПФ

КП ББЦ

ПП Атака

КП АБВ

Враца

105

56

44

32

25

21

16

16

Борован

10

5

4

3

2

2

2

2

Оряхово

24

13

10

7

6

5

4

3

Роман

15

8

6

5

4

3

2

2

Хайредин

 10

5

4

3

2

2

2

2

Мизия

11

6

5

3

2

2

2

2

Козлодуй

25

13

10

8

6

5

4

4

Криводол

18

10

8

5

4

3

3

3

Мездра

42

22

18

13

10

8

6

7

Бяла Слатина

38

20

16

12

9

7

6

6

 

 

Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Момчил Петров

 

СЕКРЕТАР:

Милена Миковска

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2. 

Председател: Момчил Тошков Петров

Секретар: Милена Николаева Миковска

* Публикувано на 09.02.2017 в 16:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 280- НС / 29.03.2017

  относно: работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански за периода от 30.03.2017г до 09.04.2017г.

 • № 279-НС / 29.03.2017

  относно: неползване на отпуск от кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП "Движение за радикална промяна Българската пролет" в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 278-ПВР / 29.03.2017

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ „ГРАО“ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители на 26.03.2017 г.

всички решения