Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 28-ЕП
Враца, 26.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Мездра в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В РИК Враца с вх. № 64/25.04.2019 г. и в законоустановения срок (не по-късно от 30 дни преди изборния ден) е постъпило писмено предложение на кмета на община Мездра за състав на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на общината при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението за съставите на СИК са представени и всички други изискуеми документи в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 7 от Изборния кодекс, включително и протокол от проведените консултации на дата 19.04.2019 г., подписан с особено мнение от представителя на една от политическите партии, като изрично е изписано „Подписвам протокола с особено мнение, тъй като нямаме представители във всички СИК. Във връзка с горното ще подам жалба в РИК гр. Враца“.

В така представения в РИК Враца протокол се съдържат данни за запознаване на присъстващите представители на правоимащите партии и коалиции с броя на местата в секционните избирателни комисии за всяка партия и коалиция и разпределението на ръководните места в комисиите и с утвърдените от ЦИК методически указания. В протокола е посочено, че по взаимно споразумение между участниците в консултациите са направени замени в конкретно посочени в протокола секции. Посочено е и изрично, че единствено ПП „ВОЛЯ“ изказва особено мнение относно липсата на членове в СИК № 40 и СИК № 16, поради което ще подпише протокола с особено мнение. Посочено е също така, и че в следствие на станалите разисквания са постигнати споразумения между представители на други политически партии и коалиции за размяна на техните представители в конкретно посочени в протокола секции.

По повод именно на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Мездра при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в РИК Враца е постъпила жалба с вх. № 63/25.04.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, представителят на която партия е подписал и протокола от консултациите с особено мнение, относно допуснати нарушения по повод провеждането на консултациите и разпределението на членовете на СИК, която с решение № 27-ЕП/26.04.2019 г. на РИК Враца е приета за основателна.

С оглед на гореизложеното, РИК Враца приема, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Мездра и разпределението на ръководните места в комисиите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК, свои решения №12-ЕП/12.04.2019 г., № 13-ЕП/12.04.2019 г. и № 27-ЕП/26.04.2019 г., РИК - Враца

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 42 (четиридесет и две) секционни избирателни комисии на територията на община Мездра за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно Приложение № 1,  неразделна част от настоящето решение, където наименованията на партиите и коалициите са посочени както следва:

1.1. Партия ГЕРБ – ГЕРБ

1.2. Коалиция от партии „БСП за България“ – БСП

1.3. Коалиция от партии „Обединени патриоти“ – ОП

1.4. Партия „ДПС“ – ДПС

1.5. Партия „ВОЛЯ“ - ВОЛЯ

1.6. Коалиция от партии „Реформаторски блок“ – РБ

1.7. Коалиция от партии „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД-ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЮЪЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ – ББЦ.

 1. УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове на секционните избирателни комисии на територията на община Мездра, предложени от всяка от участвалите в консултациите на 19.04.2019 г. парти и коалиции за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящето решение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Силвия Каменова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Боряна Миткова Стаменова

Секретар: Силвия Николова Каменова

* Публикувано на 26.04.2019 в 12:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 213-ЕП / 29.05.2019

  относно: : определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 212-ЕП / 29.05.2019

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 30 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 211-ЕП / 29.05.2019

  относно: повторно преброяване на гласове, получени в избирателна секция

всички решения