Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 239-НС
Враца, 01.10.2022

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от всички общини в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) са постъпили предложения с входящ №445/01.10.22,436/01.10.22,440/01.10.22,438/01.10.22,441/01.10.22,446/01.10.22.449/01.10.22,450/01.10.2022,451/01.10.2022,456/01.10.2022,460/01.10.2022 от Деян Войкин, Денислав Цеков, Стефан Терзийски, Венцислав Василев , Владислава Лакова, Антонина Банчева, Десислава Стефанова упълномощени представители на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ,КП“ГЕРБ-СДС“ ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА, с които се предлагат извършването на замени на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложението са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощено лице съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, свое решение № 58-НС/01.09.2022 г., 55-НС/01.09.2022, №60-НС/01.09.2022, № 52-НС/01.09.2022 Реяшеие№60-НС/01.09.2022, РИК – Враца,

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №

Длъжност

в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1

062800004

Член

Мадлена Ангелова Цветанова

Даниел Валтаров Желязков  
ЕГН **********

Тел.: **********

2

061000034

Член

Лиляна Пламенова Димитрова

 Мая Евтимова Първанова
ЕГН **********

Тел.: **********

3

061000077

Член

Даниела Миланова

Павлина Първанова Георгиева    
ЕГН **********

Тел.: **********

4

060800030

Член

Илона Тихомирова Пешева

Даниела Петрова Маркова 
ЕГН **********

Тел.: **********

5

060800045

Зам. Председател

Даниела Петрова Маркова

Антонина Мариянова Сиракова  
ЕГН **********

Тел.: **********

6

063100015

Член

Валентин Георгиев Иванов

Галя Василева Йонова 
ЕГН **********

Тел.: **********

7

063100005

Председател

Илхан Ферадов Ибишев

Анелия Александрова Василева 
ЕГН **********

Тел.: **********

8

063100004

Секретар

Анелия Александрова Василева

 Илхан Ферадов Ибишев
ЕГН **********

Тел.: **********

9

061000086

Секретар

Цветослав Петков Генов

Цветелина Христова ИВанова  
ЕГН **********

Тел.: **********

10

060800046

Зам. Председател

Цветелина Николова Борисова

Геновева Луканова Маринова  
ЕГН **********

Тел.: **********

11

060800030

Член

Симо Йотов Симеонов

Мирослав Цоков Маринов 
ЕГН **********

Тел.: **********

12

062000012

Член

Оля Даринова Кръстева

Преслава Тихомирова Димитрова   
ЕГН **********

Тел.: **********

13

062000013

Член

Върбан Янков Димитров

Теменужка Георгиева Арсова   
ЕГН **********

Тел.: **********

14

062000022

Член

Георги Богданов Георгиева

Стефан Анатолиев Цветанов  
ЕГН **********

Тел.: **********

15

062000026

Член

Владислав Валериев Евстатиев

Радостин Момчилов Кръстев 
ЕГН **********

Тел.: **********

16

062000006

Член

Милена Иванова Мотева

Красимир Георгиев Тодоров  
ЕГН **********

Тел.: **********

17

062000011

Член

Хрисимира Михайлова Тасева

Емилия Николова Маринова  
ЕГН **********

Тел.: **********

18

062100018

Член

Памела Пламенова Николова

Петя Йорданова Дишова

ЕГН **********

Тел.: **********

19

061000107

Член

Дона Тедик Игнатова

Венцислав Пламенов Василев   
ЕГН **********

Тел.: **********

20

062000008

Член

Теодора Мирославова Петкова

Красимир Дилянов Христов   
ЕГН **********

Тел.: **********

21

062000023

Председател

Тошка Йорданова Нинчева

Валентин Захариев Василев  
ЕГН **********

Тел.: **********

22

06200025

Председател

Галя Манчова Нинчева

Поля Калоянова Димитрова   
ЕГН **********

Тел.: **********

23

062700004

Член

Виолетка Иванова Кировска

Ивка Цветкова Петкова 
ЕГН **********

Тел.: **********

24

062700027

Член

Албена Николова Тодорова

Клавдия Вълчева Тошева    
ЕГН **********

Тел.: **********

25

062700021

Член

Ренета Вескова Гатева

Йорданка Тихомирова Петкова 
ЕГН **********

Тел.: **********

26

062700036

Член

Илия Петров Илиев

Лиляна Мирчева Дунаова 
ЕГН **********

Тел.: **********

27

061000051

Член

Йоана Николаева Йотова

Цветко Христов Благоев 
ЕГН **********

Тел.: **********

28

061000098

Председател

Георги Тодоров Петров

Цветан Георгиев Василев 
ЕГН **********

Тел.: **********

29

062000005

Член

Кристиян Христов Евгениев

Младенка Любенова Гаврилова

ЕГН **********

Тел.: **********

30

062000006

Председател

Георги Димитров Георгиев

Калинка Дилянова Великова 
ЕГН **********

Тел.: **********

31

062000008

Член

Георги Тошков Петков

Галя Емилова Попова  
ЕГН **********

Тел.: **********

32

062000013

Член

Катерина Христова Спиридонова

Цветелина Иванова Иванова
ЕГН **********

Тел.: **********

33

061000085

Член

Йорданка Илиева Христова

Петко Велизаров Вълчев
ЕГН **********

Тел.: **********

34

061000052

Член

Милчо Иванов Велковски

Миглена Цветанова Георгиева   
ЕГН **********

Тел.: **********

35

062700033

Член

Камелия Сашкова Каменова

Стефка Тодорова Кръстева   
ЕГН **********

Тел.: **********

36

063100013

Председател

Красимир Георгиев Илиев

Нели Маринова Лакова 
ЕГН **********

Тел.: **********

37

063100003

Член

Светла Тодорова Дикова

Галина Цветомирова Митева
ЕГН **********

Тел.: **********

38

063100017

Член

Мариела Христова Стефанова

Цветелина Асенова Кирковска  
ЕГН **********

Тел.: **********

39

063100003

Член

Галина Личева Кръстева

Силвия Красимирова Дунчева
ЕГН **********

Тел.: **********

40

 06270023

Член

Ивайло Кирилов Андреев

Тихомир Данчов Цветков
ЕГН **********

Тел.: **********

41

061000007

Член

Тихомир Георгиев Колев

Ивет Христова Благоева

ЕГН **********

Тел.: **********

42

061000045

Член

Силвия Любенова Димова

Калоян Йорданов Петров

ЕГН **********

Тел.: **********

43

061000045

Секретар

Румен Георгиев Младенов

Силвия Кръстева Маринова
ЕГН **********

Тел.: **********

44

062000008

Член

Александрия Ангелова Попова

Маргарита Иванова Бечева
ЕГН **********

Тел.: **********

45

062000008

Член

Теодора Мирославова Петрова

Красимир Дилянов Христов
ЕГН **********

Тел.: **********

46

061000060

Член

Цветана Тодорова Андреева

 

Галя Иванова Гаврилова
ЕГН **********

Тел.: **********

47

061000059

Член

Гергана Илиянова Илиева

Анна-Мария Красимирова Иванова
ЕГН **********

Тел.: **********

48

061000055

Секретар

Румен Георгиев Младенов

Силвия Кръстева Маринова
ЕГН **********

Тел.: **********

49

061000039

Член

Добромир Симеонов Димитров

Поля Валентинова Минова
ЕГН **********

Тел.: **********

50

060800022

Зам.Председател

Методи Орлинов Горанов

Игнат Асенов Николов   
ЕГН **********

Тел.: **********

51

060800032

Член

Огнян Илиев Василев

Нардин Галинов Борисов   
ЕГН **********

Тел.: **********

52

06100003

Член

Галина Цветомирова Митева

Галина Христова Пацева   
ЕГН **********

53

060800044

Член

Емилия Захарова Пешева

Янка Александрова Михайлова   
ЕГН **********

54

062800013

Секретар

Василка Иванова Миркова

Жейка Благомирова Рашева    
ЕГН **********

55

062800008

Член

Жейка Благомирова Рашева

Василка Иванова Миркова     
ЕГН **********

 

 

 

Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 32-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 32-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

           

 

 

 

 

 

 

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………

Светлана Цветанова

 

СЕКРЕТАР:………………………….

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Светлана Георгиева Цветанова

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 01.10.2022 в 20:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 249-HC / 02.10.2022

  относно: Поименно определяне на допълнителна работна група от специалисти за подпомагане дейността на РИК Враца при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 година.

 • № 248-НС / 02.10.2022

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 247-НС / 02.10.2022

  относно: преназначаване на членове на СИК 061000023 в община Враца, в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения