Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 233-НС
Враца, 30.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Бяла Слатина в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК Враца с вх. № 220/21.09.2022 г. е постъпило писмено предложение на кмета на община Бяла Слалтина за образуване и състав на секционна избирателна комисия (СИК) на територията на ДСХ с. Попица и МБАЛ Бяла Слатина при произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към предложението за състава на СИК в ДСХ с. Попица и МБАЛ Бяла Слатина са представени и всички други изискуеми документи в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 8 от изборния кодекс.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 11, вр. ал. 8 от Изборния кодекс, РИК Враца

Р Е Ш И:

 ДОПЪЛВА свое Решение № 60-НС/01.09.2022 г., относно образуване на допълнителни секции в ДСХ с. Попица и МБАЛ Бяла Слатина 060800045 и 060800046 състоящи се от 7 члена в следния състав:

СИК в секция 060800045 в състав:

Длъжност

Три имена

ЕГН

Партия или коалиция

Председател

Марина Христова Цветанова

ЕГН: **********

КП "ПП"

Зам. Председател

Даниела Петрова Маркова

ЕГН: **********

КП "ГЕРБ-СДС"

Секретар

Христина Горанова Чолашка

ЕГН: **********

К "БСП за България"

Член

Ирина Димитрова Ангелова

ЕГН: **********

ПП "Възраждане"

Член

Сашка Мичова Огнянова

ЕГН: **********

ПП "ДПС"

Член

Цветомир Василев Рачев

ЕГН: **********

КП "ДБО"

Член

Рая Ангелова Борисова

ЕГН: **********

ПП "ИТН"

 

СИК в секция 060800046в състав:

Длъжност

Три имена

ЕГН

Партия или коалиция

Председател

Пенка Богданова Илиева

ЕГН: **********

КП "ГЕРБ-СДС"

Зам. Председател

Цветелина Николаева Борисова

ЕГН: **********

ПП „ПП“

Секретар

Галин Радославов Асенов

ЕГН: **********

ПП "ДПС"

Член

Бетина Любенова Йоцова

ЕГН: **********

ПП "ИТН"

Член

Светлана Цветанова Спасова

ЕГН: **********

ПП "Възраждане"

Член

Данаил Людмилов Данаилов

ЕГН: **********

ПП „ДБО“

Член

Илза Иванова Цакова

ЕГН: **********

К "БСП за България"

 

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Цветанова

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Светлана Георгиева Цветанова

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 30.09.2022 в 21:14 часа

Календар

Решения

  • № 249-HC / 02.10.2022

    относно: Поименно определяне на допълнителна работна група от специалисти за подпомагане дейността на РИК Враца при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 година.

  • № 248-НС / 02.10.2022

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 247-НС / 02.10.2022

    относно: преназначаване на членове на СИК 061000023 в община Враца, в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения