Архив избори:
26.03.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден като посочва:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването,

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден,

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките

в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Шести изборен район – Врачански, както следва:

 1. За община Борован: определени със Заповед № 74/02.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,ет. 1, ул. „Хр.Смирненски“ № 2

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров“ № 40

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896 70 96 45-Бойко Костов, тел. 0896 70 96 39- Цветелина Масларска, тел. 0896 70 96 42- Таня Петкова, тел. 0896 70 96 33-Инна Палибачийска от 7:00 ч. до 20:00 ч.

 

 1. За община Бяла Слатина: посочени с писмо с рег. № 0601-1170/25.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ“Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ“Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 10

СИК № 060800021 –с. . Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 02

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 16

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, ул. „Георги Димитров” № 28

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел.0915/8-26-55, както следва:

За кметствата в общината: от 7:00 ч. до 18:00 ч.;

За гр. Бяла Слатина: от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 

 1. За община Враца: посочени с писмо с рег. № 3700-40/23.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к. "Младост";

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул. "Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ "Акад. Ив. Ценов", бул. "Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000031 в СУ "Отец Паисий", ул."А.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000080 в СУ"Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

Заявки за транспорт ще се приемат на тел. 092 62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч. на 04.04.2021 г. (само за гр. Враца).

 

 1. За община Козлодуй: определени със Заповед № 156/17.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй – СИК № 3 на първи етаж в сградата на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Стефан Караджа“ № 22

За с. Хърлец - СИК № 16 - Квартален клуб/Бежанска махала/, ул. „Цар Освободител“ №45

За с. Гложене -  СИК № 19 в кафе-аперитив „Ловна среща“, ул. „Ленин“ № 31

За с. Бутан - СИК № 25 –ДГ "I-ви юни“, ул. „Георги Димитров“ № 80

За с. Крива Бара СИК № 26 – бившето НУ "Гео Милев"-1 етаж, ул. „Георги Димитров“ № 45.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7,00 ч. до 19,00 ч. по населени места, както следва:

За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

За с. Гложене  - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: [email protected]

 

 1. За община Криводол:  определени със Заповед № 155/22.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването: 

СИК № 062100003 -гр. Криводол, помещаваща се в сградата на Културния дом - ул. „Освобождение" № 11.

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/20 45.

 

 1. За община Мездра: определени със Заповед № 176/11.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул."Иван Вазов" № 2

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0886500134 от 09:00 ч. до 19:30 ч.

 

 1. За община Мизия: определени със Заповед №РД.11-155/23.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр.Мизия , ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с.Сараево, ул.“Христо Ботев“ №25-кметството

СИК 06 2800 006- с.Войводово, ул.“Христо Ботев“ №19- Дневен център за деца,

СИК 06 2800 007- с.Крушовица, ул.“Минко Костадинов“№69-ДГ „Незабравка“

СИК № 06 2800 009- с.Софрониево ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с.Липница, ул.“Георги Димитров“ №17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

 Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 23 83 26 от 7:00ч. до 20:00 ч.  

 

 1. За община Оряхово: определени със Заповед № РД-11-98/23.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001- гр. Оряхово – Училище „Петър Берон“, ул. „Никола Вапцаров“ № 33

СИК № 063100005 – гр. Оряхово –Градска библиотека, пл. „Дико Илиев“ № 1

СИК № 063100013 - с. Селановци – Читалище „Самообразование“, ул.„С. Румянцев“ № 11

СИК № 063100017 - с. Селановци - Читалище „Самообразование“, ул.„С. Румянцев“ № 11

СИК № 063100025 –  с. Галово – Кметството, ул. „Централен площад“ №1

СИК № 063100018 –  с. Остров – Училище „Христо Ботев“, ул. „Георги Димитров“ № 16

СИК № 063100021 –  с. Остров – Училище „Отец Паисий“ , ул. „Ген. Вл. Заимов“ № 1

СИК № 063100022 –  с. Горни Вадин – Читалище „Развитие“, ул. „Георги Димитров“ № 1

СИК № 063100023 –  с. Долни Вадин – Пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 26

СИК № 063100024 - с. Лесковец – Училище, ул. „Георги Димитров“ № 19

 Телефони на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Оряхово: тел. 09171/4703, 09172/2312, 09175/2241, 09174/22-61, 09174/26-60, 09176/22-35, 09173/22-82,  от 6:00 ч. до 20:00 ч.

 

 1. За община Роман: определени със Заповед №248/05.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

СИК № 3- гр. Роман, НЧ"Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 4- гр. Роман, НЧ"Христо Ботев", бул. „Христо Ботев“ № 41

СИК № 9 – с. Радовене, Читалище, ет. 1, ул. „Цар Симеон Велики“ № 65

СИК № 10- с. Синьо бърдо, Автоспирка, ул. „Васил Левски“ №10А

СИК № 13- с. Струпец, Кметство - І етаж, ул. „Иван Вазов“ № 34

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 9:00 ч. до 17:00 ч.

 

 1. За община Хайредин: определени със Заповед № РД-192/25.03.2021 г. на кмета на общината секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

 

СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки")

СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев")

СИК № 063500008, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда  на Кметството)

СИК № 063500009, адрес: С. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището

СИК № 063500011, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба“)

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0916622-09 или 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

За достъп до всички горепосочени секции, които нямат монтирани постоянни рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал или да бъдат изградени тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане съгласно Приложение № 2 към Решение № 2148-НС/01.03.2021 г. на ЦИК.

Оборудването и обозначението на изборните помещенията да се извърши от общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение №2148-НС/01.03.2021 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

            Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Стаменова

 

СЕКРЕТАР: Мария Генова

 

 

25.03.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца уведомява членовете на секционните избирателни комисии в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., че ще проведе обучение в дистанционна форма чрез он-лайн платформата MS Teams на Microsoft.

Обучението ще бъде под формата на уебинар - членовете на СИК ще имат възможност да задават въпроси чрез чата.

Няма ограничения в броя на присъстващите на обучението.

Обучението ще се проведе по следния график:

 1. 27 март 2021 г. – събота, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.
 2. 28 март 2021 г. – неделя, от 10:00 ч. и от 13:00 ч.

Членовете на СИК могат да присъстват на обучението в удобен за тях ден и час.

Линк за обучението за посочените дати и часове:

събота (27.03) -

10 часа

Участници.

 

13 часа;

Участници.

 

неделя (28.03) -

10 часа 

Участници.

 

13 часа;

Участници.

 

24.03.2021

Съобщение

Секции, в които ще се произведе машинно гласуване в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021г. може да видите тук.

16.03.2021

Съобщение

РИК Враца уведомява общинските администрации от Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., че могат да ползват следните образци на табла по смисъла на т. 4.2. и т. 4.3. от Решение № 1989-НС/05.02.2021 г. на ЦИК, както следва:

 1. табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Примерен образец може да изтеглите от ТУК:

 

табло, на което с един и същи размер, вид, формат шрифт са изписани кръгчета с поредния номер на кандидата в листата, с който е регистриран в РИК с указание за начина на гласуване с преференция за избрания от него кандидат от избраната листа на партия или коалиция със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Примерен образец може да изтеглите от ТУК:

16.03.2021

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 2134-НС от 25.02.2021 г. на ЦИК и  уведомление  с писмо с изх. № НС-15-163/15.03.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение на от 15.03.2021 г. на ЦИК, с което е разрешено публикуване на образеца на бюлетината за района на интернет страницата на РИК, РИК Враца публикува образеца на бюлетината за Шести изборен район Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

09.03.2021

Съобщение

РИК Враца уведомява партиите и коалициите, които са регистрирали кандидатски листи в Шести изборен район-Врачански в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., че могат да изтеглят образец в excel формат на списъци за:

 1. регистриране на застъпници и заместващи застъпници. Таблицата може да изтеглите от ТУК:
 2. упълномощени представители на партии/коалиции. Таблицата може да изтеглите от ТУК:

Списъците се представят в РИК задължително на и технически носител в excel формат.

23.02.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца уведомява партиите и коалициите при подаване на Предложение за регистрация на кандидатската листа за народни представители в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (Приложение № 65-НС от изборните книжа), че е препоръчително предложението да се представи и на технически носител в Еxcel  формат.

Примерна таблица може да бъде изтеглена от ТУК:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Стаменова

 

СЕКРЕТАР: Мария Генова

още съобщения

Календар

Решения

 • № 281-НС / 07.04.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 7 април 2021 г. до 18 април 2021 г.

 • № 280-НС / 04.04.2021

  относно: жалба от Андрей Христов Вълчев в качеството му на кандидат за народен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!“

 • № 279-НС / 04.04.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за народни представители на 4 април 2021г.

всички решения