Архив избори:
26.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца УКАЗВА НА ВСИЧКИ СИК на територията на община Враца при откъсване на отрязъка от бюлетината (долния десен край на всяка хартиена бюлетина) внимателно да отделят отрязъка с фабричния номер от същата без да нарушават целостта на бюлетината.

При допускане на нараняване на бюлетина при откъсване на отрязъка от същата, такова обстоятелство ДА НЕ СЕ ОТЧИТА ОТ СИК като самостоятелно основание за недействителност на вота.

22.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца уведомява, че изменя свое решение № 95-ЕП/17.05.2019 г. на РИК Враца относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Шести район-Врачански, както следва:

 

 1. изключва СИК № 061000010, посочена в т. 3 от решението, като секция, подходяща за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ва гр. Враца, находяща се в ПУИ „П. Берон", ул. „Огоста" № 4.

 

 1. изменя т. 8 от решението в частта относно адреси на СИК съобразно Заповед № РД-11-113/05.04.2019 г. на Кмета на Община Оряхово, както следва:

секция 06 31 00 001, с административен адрес: ул. „Никола Вапцаров“ № 33 гр.Оряхово;

секция 06 31 00 004, с административен : ул. „ Летнишка“ № 7 гр.Оряхово;

секция 06 31 00 013, с административен адрес: ул.“ Сергей Румянцев“ № 11 с.Селановци;

секция 06 31 00 017, с административен адрес: № ул.“ Сергей Румянцев“ № 11;

секция 06 31 00 025, с административен адрес: ул. „Централен площад“ №1, с.Галово;

секция 06 31 00 18, с административен адрес: ул.“Георги Димитров“ № 16, с.Остров;

секция 06 31 00 021, с административен адрес: № ул. „Ген. Владимир Заимов“ № 1, с. Остров ;

секция 06 31 00 022, , с административен адрес: ул.“Георги Димитров“ № 1, с.Горни Вадин ;

секция 06 31 00 023, с административен адрес: ул. „Хан Аспарух“ № 26, с.Долни Вадин;

секция 06 31 00 024, с административен адрес: ул. „Георги Димитров“ № 19 с.Лесковец;

 

21.05.2019

Съобщение

В изпълнение на протоколно решение на ЦИК от 20.05.2019 г. и писмо с изх. № ЕП-15-120/20.05.2019 г. на ЦИК, РИК Враца уведомява общинските администрации в Шести район-Врачански да ОСИГУРЯТ ПРИСЪСТВИЕТО на председателите и заместник-председателите, а в случай на невъзможност на някой от тях – и на секретарите, на СИК, в които ще има МАШИННО гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за обучение.

Обучението ще бъде проведено съвместно с представител на „Сиела Норма“ АД – изпълнител по договор с Централната избирателна комисия за машинното гласуване на дата 22 май 2019 г., сряда, от 12:00 ч., от 14:00 ч. и от 16:00 ч. (в удобен за Вас час от посочените) в сградата на Областна администрация Враца на следния адрес:

Гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 1, Заседателна зала, етаж 6.

 

20.05.2019

Съобщение

Във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Враца УКАЗВА на всички лица, с изключение на членовете на СИК/ПСИК по никакъв начин да НЕ СЕ НАМЕСВАТ в работата на секционната избирателна комисия при определяне на резултатите от гласуването и попълването на данните в Протокола на секционната избирателна комисия при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

17.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден като 1)посочва къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването; 2) посочва телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден и 3) посочва от коя дата и в кои часове се приемат заявките в Шести район-Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 1. За община Борован- определени със Заповед № 136/16.05.2019 г. на Кмета на Община Борован секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 060500001 – с. Борован, ПГ“Коста Петров“, ет.1, ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

СИК № 060500002- с. Борован, ОУ“Отец Паисий“, ет.1, ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

СИК № 060500003- с. Борован, ОУ „Отец Пайсии“ ,г. 1, ул. „Хр.Смирненски“ № 2

СИК № 060500004- с. Малорад, Читалище „Просвета“-клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров „№ 40

СИК № 060500005- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500006- с. Малорад, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Петър Къчев“ №8

СИК № 060500007- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500008- с. Добролево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ет.1, ул. „Благой Монов“ №3

СИК № 060500009- с. Нивянин, сградата на ресторанта, ул. „Иван Вазов“ №5

СИК № 060500010- с. Сираково, кметството-ет.1, ул. „Иван Вазов“ № 22.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован:

Тел. 0896709645-Бойко Костов, тел. 0896 70 96 39- Цветелина Масларска, тел. 0896 70 96 42- Таня Петкова, тел. 0896 70 96 33-Инна Палибачийска от 7:00 ч. до 20:00 ч.

 

 1. За община Бяла Слатина: секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването:

За гр. Бяла Слатина:

СИК № 060800002 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Цани Гинчев“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 61

СИК № 060800005 –гр. Бяла Слатина- ОУ“ Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800006 –гр. Бяла Слатина- ОУ“ Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

СИК № 060800007 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Христо Ботев“-1 етаж, ул. „Климент Охридски“ № 60

СИК № 060800008 –гр. Бяла Слатина- СУ“ В.Левски“-1 етаж, ул. „Климент Охридски“ № 36

СИК № 060800009 –гр. Бяла Слатина- СУ“ В.Левски“-1 етаж, ул. „Климент Охридски“ № 36

СИК № 060800010 –гр. Бяла Слатина- СУ“ В.Левски“-1 етаж, ул. „Климент Охридски“ № 36

СИК № 060800011 –гр. Бяла Слатина- ПАГ“ Н.Й.Вапцаров“-1 етаж, ул. „Панайот Волов“ № 2

СИК № 060800012 –гр. Бяла Слатина- СУ“ В.Левски“-1 етаж, ул. „Климент Охридски“ № 36

СИК № 060800013 –гр. Бяла Слатина- ПАГ“ Н.Й.Вапцаров“-1 етаж, ул. „Панайот Волов“ № 2

СИК № 060800014 –гр. Бяла Слатина- ПГО“ Е.Багряна“-1 етаж, ул. „Марица“ № 18

СИК № 060800015 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 8

СИК № 060800016 –гр. Бяла Слатина- НУ“ Хр.Смирненски“-1 етаж, ул. „Струга“ № 8

СИК № 060800017 –гр. Бяла Слатина- ОУ“ Св.Кл.Охридски“-1 етаж, ул. „Димитър Благоев“ № 87

За селата в община Бяла Слатина:

СИК № 060800018 –с. Алтимир- сградата на бившето ОУ „Хр.Ботев“, ул. „Околчица“ № 17

СИК № 060800019–с. Алтимир- сградата на бившето ОУ „Хр.Ботев“, ул. „Околчица“ № 17

СИК № 060800020 –с. Буковец- Ритуална зала, ул. „Никола Миков“ № 1

СИК № 060800021 –с. . Бърдарски геран, Клуб на Пенсионера, Сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 18

СИК № 060800022 - с. Бъркачево, сградата на бившето ОУ „Кирил и Методий“, ул. „Христо Ботев” № 05

СИК № 060800023- с. Враняк, Сградата на кметството, ул. „Хан Аспарух” № 01

СИК № 060800024- с. Габаре, СУ „Христо Ботев“, ул. „Тома Николов” № 01

СИК № 060800025- с. Галиче, СУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ № 2

СИК № 060800026- с. Галиче, СУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ № 2

СИК № 060800027- с. Галиче, СУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ № 2

СИК № 060800028- с. Драшан, Клуб на пенсионера, сградата на кметството, ул. „Цар Симеон I” № 02

СИК № 060800029- с. Комарево, сградата на кметството, ул. „Георги Димитров” № 06

СИК № 060800030- с. Попица, ОУ „Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 3А

СИК № 060800031- с. Попица, ОУ „Кирил и Методий“, ул. „Кирил и Методий” № 3А

СИК № 060800032- с. Соколаре, Клуб на пенсионера, ул. „Георги Димитров” № 28

СИК № 060800033- с. Тлачене, База на ДГ „Незабравка“, ул. „Георги Димитров” № 3

СИК № 060800034- с. Търнава, НУ „Кирил и Методий“, ул. „Иван Вазов” № 05

СИК № 060800035- с. Търнава, ОУ „Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев” № 44

СИК № 060800036- с. Търнава, НУ „Кирил и Методий”, ул. „Димитър Благоев” № 62

СИК № 060800037- с. Търнак, Читалището, ул. „Марин Стоянов” № 31,

СИК № 060800038- с. Търнак, ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „Иван Нивянин” № 05

СИК № 060800039- с. Габаре, СУ „Христо Ботев“, ул. „Тома Николов” № 01

 

Заявки за помощ в изборния ден в община Бяла Слатина се приемат на тел.0915/8-26-55 и на място в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, находяща се на ул. „Климент Охридски“ № 68.

 

 1. За община Враца: секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

За гр. Враца:

СИК 06 10 00 001 в Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ Враца, ул. „Втори юни“ № 179

СИК №06 10 00 010 в ПУИ „П. Берон", ул. „Огоста" № 4

СИК 06 10 00 007 в ОУ „В. Левски", ж.к"Младост";

СИК № 061000015 в НУ "Ив. Вазов", бул."Демокрация" № 32

СИК № 06 1000018 в ПЕГ „Йоан Екзарх", ул."Цар Обединител" № 9

СИК № 061000016 в СУ „Христо Ботев", ул."Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000025 в ППМГ"Акад. Ив. Ценов", бул."Демокрация" № 18

СИК № 061000035 в СУ "Козма Тричков", ул."Антим 1" № 12

СИК № 061000031 в СУ "Отец Паисий", ул."А.Стамболийски" № 10

СИК № 061000033 в НУ „Св.Софроний Врачански", ул."Ст.Кялъчев" № 2

СИК № 061000045 в СУ"В. Кънчов", ул."Хан Аспарух" № 17

СИК № 061000048 в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", ул."С.Хаджикръстеви" № 14

СИК № 061000053 ПГТР (Текстилен техникум) , ул. „Хр.Смирненски" № 3

СИК № 061000072 и СИК № 061000080 в СУ"Никола Войводов", ж.к." Дъбника"

За селата в община Враца :

СИК № 061000081 - с.Челопек,салон на читалището;

СИК № 061000082- с.Паволче,училището

СИК № 061000083- с.Костелево,клуб

СИК № 061000084- с.Веслец, голям салон на културен дом

СИК № 061000085- с.Горно Пещене, Пенсионерски клуб „Златна есен“

СИК № 061000086- с.Тишевица, училището

СИК № 061000087- с.Вировско, читалището

СИК № 061000088- с.Мраморен, малък салон на читалището

СИК № 061000089- с.Голямо Пещене, пенсионерски клуб „Здравец“

СИК № 061000091- с.Баница, читалище

СИК № 061000092- с. Мало Пещене, салон

СИК № 061000093- с.Оходен, клуб на пенсионера

СИК № 061000094- с.Згориград, пенсионерски клуб

СИК № 061000096- с.Нефела, салона на читалището

СИК № 061000097- с.Бели Извор, сграда на училището

СИК № 061000098- с.Власатица, салон на Културен дом

СИК № 061000101- с.Чирен, читалището

СИК № 061000102- с.Девене, читалището

СИК № 061000103- с.Три кладенци, читалището

СИК № 061000104- с. Лютаджик, салон на кметството

СИК № 061000105- с.Върбица, клуб на пенсионера.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Враца: тел. 092 62 05 66 от 7:00 ч. до 19:00 ч. (само за гр. Враца)

 

 1. За община Козлодуй- определени със Заповед № 283/13.05.2019 г. на Кмета на Община Козлодуй секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

За гр. Козлодуй - СИК № 3 на първи етаж в сградата на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“

За с. Хърлец - СИК № 16 - Квартален клуб/Бежанска махала/

За с. Гложене - СИК № 22 в ДГ"Радост"

За с. Бутан - СИК № 25 –ДГ "I-ви юни“

За с. Крива Бара СИК № 26 – бившето НУ "Гео Милев"-1 етаж.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Козлодуй от 7,00 ч. до 19,00 ч. по населени места, както следва:

За гр. Козлодуй: тел. 0973 80 784 или в сградата на Общинска администрация Козлодуй на адрес ул. „Христо Ботев“ № 13.

За с. Хърлец -телефон 09163/ 2204 и 09163/2205 или в сградата на кметството;

За с. Гложене - телефон: 09160/2332 или в сградата на кметството;

За с. Бутан - телефон 09168/2040 или в сградата на кметството;

За с. Крива Бара - телефон 09168/2243 или в сградата на кметството.

Заявки за транспорт се приемат и на e-mail: [email protected]

 

 1. За община Криводол: определени със Заповед № 193/16.05.2019 г. на Кмета на Община Криводол секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 062100003 -гр. Криводол, помещаваща се в сградата на Културния дом - ул. „Освобождение" № 11.

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Криводол: 09117/25 45.

 

 1. За община Мездра: определени със Заповед № 466/15.05.2019 г. на Кмета на Община Мездра секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 062700007, находяща се на партера на Социален комплекс /бивша сграда на АПК/ в гр. Мездра, ул."Иван Вазов" № 2

СИК № 062700008, находяща се на първи етаж в ПГ по МСС гр. Мездра, ул."Свети Патриарх Евтимий" № 2

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в гр. Мездра: Общинска администрация Мездра, тел. 0910/9 23 21, тел. 0885637872, тел. 0886 500 134

 

 1. За община Мизия- определени със Заповед № РД.11-173/14.05.2019 г. на Кмета на Община Мизия секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 06 2800 003- гр.Мизия , ул.“Цанко Церковски“ №27, ОУ“Ц. Церковски“

СИК № 06 2800 005- с.Сараево, ул.“Христо Ботев“ №25-кметството

СИК 06 2800 006- с.Войводово, ул.“Христо Ботев“ №19- Дневен център за деца,

СИК 06 2800 008- с.Крушовица, ул.“В.Воденичарски“ 10- Център за хора с увреждания

СИК № 06 2800 009- с.Софрониево ул.“Г.Димитров“ 10, сградата на бивше ОСС

СИК № 06 2800 011- с.Липница, ул.“Георги Димитров“ №17 – Читалище "Отец Паисий-1927"

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Мизия: 09161/2315 и 0885 317559 от 7:00ч. до 20:00 ч.

 

 1. За община Оряхово- определени със Заповед № РД-11-170/07.05.2019 г. на Кмета на Община Оряхово секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 063100001-гр.Оряхово- фоайето на Общината ул. „Андрей Чапразов“ № 14

СИК № 063100004 –гр. Оряхово- фоайето на Общината ул. „Андрей Чапразов“ № 14

СИК № 063100013 -с. Селановци- сградата на кметството, коридора, втори етаж

СИК № 063100017 -с. Селановци- сградата на кметството, коридора, втори етаж

СИК № 063100025 – с. Галово- сградата на Кметство

СИК № 063100018- с. Остров- сградата на Кметство

СИК № 063100021 - с. Остров- сградата на Кметство

СИК № 063100022 - с. Горни Вадин- сградата на Кметство

СИК № 063100023 - с. Долни Вадин- сградата на Кметство

СИК № 063100024 - с. Лесковец - сградата на Кметство

Телефони на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Оряхово: 09171/4703 от 9:00 ч. до 15:00 ч.

 

 1. За община Роман- определени със Заповед № 497/14.05.2019 г. на Кмета на Община Роман секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 1- гр. Роман НУ"П.Р.Славейков"

СИК № 2- гр. Роман, НУ"П.Р.Славейков"

СИК № 3- гр. Роман, НЧ"Христо Ботев"

СИК № 4- гр. Роман, НЧ"Христо Ботев"

СИК № 6 – с Долна Бешовица, Училище - І етаж

СИК № 7 – с. Камено поле, Читалище"Просвета"

СИК № 8 – с. Кунино, Кметство -І етаж

СИК № 9 – с. Курново, Ловен клуб-Читалище -І етаж

СИК № 10- с. Радовене, Читалище „Кирил и Методий"

СИК № 11 – с. Синьо бърдо, автоспирка

СИК № 12 – с. Караш,с.Средни рът и Марково равнище-,Кметството - с.Караш І етаж

СИК № 14- с. Стояновци, Кметство - І етаж

СИК № 15 – с. Струпец, Кметство - І етаж

СИК № 16 – с. Струпец-гарата, Общинска сграда

СИК № 17- с. Хубавене, Кметство - І етаж

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Роман: тел. 09123/2064 от 7:00 ч. до 19:30 ч.

 

 1. За община Хайредин: определени със Заповед № РД-280/16.05.2019 г. на Кмета на Община Хайредин секции, подходящи за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

СИК № 063500001, адрес: С. Хайредин, ул „Георги Димитров" № 112 (сграда на СУ „Васил Воденичарски, I етаж)

СИК № 063500004, адрес: С. Михайлово, ул. „Георги Димитров" № 26 (Сграда на ОУ „Горан Червеняшки" I етаж )

СИК № 063500006, адрес: С. Манастирище, ул. „Червена Армия" №24 (Сградата на ОУ „Христо Ботев",I етаж)

СИК № 063500008, адрес: С. Бързина, ул. „Христо Ботев" №19 (сграда на Кметството, I етаж )

СИК № 063500009, адрес: С. Рогозен, пл. Георги Димитров № 9 – сградата на читалището, I етаж

СИК № 063500011, адрес: С. Ботево , ул. „Георги Димитров" № 55 (Сграда „Здравна служба", I етаж )

Телефони и адреси, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Хайредин: тел. 0879/804851 - Светлана Ценова, от 7:00 ч. до 19:30 ч.

 

За достъп до всички горепосочени секции, които нямат монтирани постоянни рампи, да бъде осигурен достъп, чрез поставяне на временни рампи от твърд материал.

Оборудването и обозначението на изборните помещенията да се извърши от общинските администрации със съдействието на СИК, съобразно изискванията на Решение № 173-ЕП/17.04.2019 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

           Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

 

14.05.2019

Съобщение

На основание т. 7, изр.второ от Решение № 158-ЕП/12.04.2019 г. на ЦИК, т. 5 от Решение № 34-ЕП/08.05.2019 г. на РИК Враца и протоколно решение на от 13.05.2019 г. на ЦИК, с което е разрешено публикуване на образеца на бюлетината за района на интернет страницата на РИК, РИК Враца публикува образеца на бюлетината за Шести изборен район Врачански в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.:

 

11.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца

 

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия уведомява, че със свое решение № 46-ЕП/11.05.2019 г. прие график за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

 

 

 Дата на обучението

 община

 Начален час на обучението

 Членове на РИК Враца за провеждане на обучението

17 май 2019 г. петък

 

Мизия

10.00 ч.

Милена Миковска

Марин Връбчев

Николай Николов

17 май 2019 г. петък

 

Оряхово

14.30 ч.

Милена Миковска

Марин Връбчев

Николай Николов

17 май 2019 г. петък

 

Криводол

10.00 ч.

Красимир Колев

Катя Климентова

Иван Иванов

 

 

 

 

 

18 май 2019 г. - събота

Бяла Слатина

10.00 ч.

Милена Миковска

Марин Връбчев

Николай Николов

18 май 2019 г. - събота

Борован

14.00 ч.

Милена Миковска

Марин Връбчев

Николай Николов

18 май 2019 г. - събота

Хайредин

14.00 ч.

Красимир Колев

Мария Генова

Иван Иванов

Катя Климентова

18 май 2019 г. събота

Козлодуй

16.30 ч.

Красимир Колев

Мария Генова

Иван Иванов

Катя Климентова

 

 

 

 

19 май 2019 г. - неделя

Враца

10.00 ч.

14.00 ч.

Боряна Стаменова

Красимир Колев

Мария Генова

Иван Иванов

Катя Климентова

19 май 2019 г. - неделя

Мездра

10.00 ч.

Милена Миковска

Марин Връбчев

Николай Николов

19 май 2019 г. - неделя

Роман

14.00 ч.

Милена Миковска

Марин Връбчев

Николай Николов

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    

Боряна Стаменова               

 

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова 

22.04.2019

Съобщение


 

Районна избирателна комисия Враца уведомява участниците в изборния процес при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че на интернет страниците на Централната избирателна комисия (на адрес https://www.cik.bg/bg/ep2019/personal-data) и на Комисията за защита на личните данни (на адрес https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1411)са публикувани Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес. Указанията са приети съвместно от Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни на основание чл. 57, ал. 1, т. 49 от Изборния кодекс.

Указания за РИК при обработване и защита на лични данни в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приети от Централната избирателна комисия и съгласувани с Комисията за защита на личните данни може да откриете ТУК:

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА РИК

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на избориje за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

 

 

 

Информационен лист относно обработването от

РИК на лични данни в изборите

 

 1. РИК № 06-Врачански с адрес гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 1 е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Силвия Каменова

 

22.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че могат да ползват следната таблица във връзка с подаването до РИК Враца на Списък с упълномощени представители съгласно Решение № 95-ЕП/08.04.2019 г. на ЦИК.

Поредността на данните на упълномощените представители следва да съответства на поредния номер на посочения представител в списъка на хартиен носител, подаден до РИК Враца.

 

Таблицата може да изтеглите от ТУК:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

22.04.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия Враца уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България 26 май 2019 г., че могат да ползват следната таблица във връзка с подаването до РИК Враца на:

- Заявление за регистриране на застъпници на кандидатските листи (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа),

- Заявление за регистриране на допълнителни застъпници (Приложение № 40-ЕП от изборните книжа) и на

- Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България 26 май 2019 г. (Приложение № 41-МИ от изборните книжа).

Поредността на данните на застъпниците следва да съответства на поредния номер на заявения за регистрация застъпник в съответното заявление/предложение.

Таблицата може да изтеглите от ТУК:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Стаменова

СЕКРЕТАР: Силвия Каменова

 

12.04.2019

Съобщение

Съобщение

На вниманието на:

 1. Всички Общински администрации

на територията на Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 

 1. Политически партии и коалиции, имащи представители (членове) в СИК на територията на Шести изборен район – Врачански при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Моля при изготвяне на предложенията си за състав на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на изборния район, да използвате следната таблица, съдържаща необходимите данни за обработка на предложенията в системата на Информационно обслужване.

Таблицата може да намерите ТУК:

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 213-ЕП / 29.05.2019

  относно: : определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 212-ЕП / 29.05.2019

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 30 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 211-ЕП / 29.05.2019

  относно: повторно преброяване на гласове, получени в избирателна секция

всички решения